Slávnostný ceremoniál O L K S 2023
/ významné podujatie

03. 06. 2023 o 11.00 h Hudobný pavilón v parku

Slávnostný ceremoniál O L K S 2023, Moderuje: J u r a j B a č a ,
účinkujú: ž i a c i Z U Š P i e š ť a n y

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica