Otvorenie detského ihriska INČUČUNA
/ významné podujatie, pre deti

01. 06. 2023 o 10.00 h (Detské ihrisko Inčučuna)

Otvorenie detského ihriska INČUČUNA.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica