Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2003
/ iné

07. 06. 2003 Winterova ulica

12.00 - Mažoretky z Hlohovca s dychovou hudbou Drahovčanka
12.30 - Povoja, ženská spevácka skupina z Piešťan
13.00 - Krakovanka
13.30 - Dubovanka
14.00 - Zornička
14.30 - Mažoretky z Novej Dubnice
15.00 - Sláčikový orchester ZUŠ
16.00 - Borovienka
16.40 - Charvatčanka z Břeclavi
17.00 - Spievanky, ženský spevokol z Ratnoviec
17.30 - FS Máj

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko

Newsletter
Detská knižnica