obrázok

Horory vydávať nechcem!

Magdaléna Fazekašová z vydavateľstva Trio Publishing zavítala do knižnice, aby si 11. decembra 2015 zaspomínala na plodné roky spolupráce s autorom Jánom Uličianskym. Práve jemu pri príležitosti oslavy 60. narodenín pripravila knižnica program, v ktorom známy rozprávkar besedoval s ilustrátormi aj vydavateľkami svojich najznámejších kníh.

Aktéri: Katarína Beňová (Autor interview) Magdaléna Fazekašová (Účastník interview)
Akcia: ...VŠETKO JÁNA ULIČIANSKEHO..., Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 12. 2015

Videá

Newsletter
Detská knižnica