obrázok

Príde mi to famózne!

Vydavateľstvo Slovart pravidelne obohacuje knižné pulty zaujímavými knižkami. Významné miesto medzi nimi tvoria detské knihy. K tým úspešným patrila aj kniha Pištáčik. Knižku prišli osobne odprezentovať nielen autori Dušan Dušek a Ďuro Balogh, ale aj marketingová manažérka vydavateľstva Slovart, Alexandra Petrášová. Bola veľmi nadšená znalosťami detí o Pištáčikovi.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Saša Petrášová (Účastník interview)
Akcia: Festival Dni detskej knihy 2017, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 04. 2017
Newsletter
Detská knižnica