obrázok

Rok Milana Rastislava Štefánika

Dátum: 01. 04. 2019 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
V roku 2019 si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Naša knižnica sa preto rozhodla zapojiť do oslavy jeho života a diela projektom Rok Milana Rastislava Štefánika. Cieľom je pozitívne ovplyvniť záujem mladej generácie o spoznávanie slovenskej histórie a kultúry, chceme prispieť k podpore vzdelávania a zvyšovaniu vedomostnej úrovne o jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Prostredníctvom rozmanitých aktivít deťom, mladým ľuďom i dospelým sprostredkujeme informácie a historické fakty o živote M.R. Štefánika.
Netradičnou formou, pomocou interaktívnej výstavy Československo, najmä žiakom základných škôl priblížime osobnosť M.R. Štefánika i reálie a udalosti spred sto rokov, počas ktorých vznikla prvá Československá republika. Na besedách s autormi a výstavách odprezentujeme knihy, ktoré sa zaoberajú tematikou Štefánika. Sprievodnými podujatiami budú komentované prehliadky výstav, informačné hodiny a tvorivé dielne na motívy kníh o tejto významnej osobnosti československej histórie. Formou stretnutí s odborníkmi do diskusie o osobnosti Štefánika zapojíme aj občanov a návštevníkov Piešťan, okresu a celého Trnavského samosprávneho kraja.
Na realizácii aktivít projektu spolupracujeme s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave, Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Seniorským parlamentom.
Newsletter
Detská knižnica