Naša činnosť

Naša činnosť

Mestská knižnica mesta Piešťany ako renomovaná kultúrna inštitúcia nesústreďuje svoju činnosť len na poskytovanie základných informačných a výpožičných služieb. Postupným vývojom sa vypracovala na modernú, profesionálne vybavenú informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu. Dôležité miesto vo filozofii knižnice ako kultúrneho a spoločenského centra predstavuje plnenie funkcií – informačnej, vzdelávacej, kultúrnej a sociálnej, pričom vychádzame zo špecifických potrieb jednotlivých komunitných skupín.

Pravidelne pripravuje stretnutia s autormi kníh – spisovateľmi, ilustrátormi a inými známymi osobnosťami, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, prevenčné či vzdelávacie podujatia, výstavy a pod. V posledných dvoch desaťročiach sa špecializuje predovšetkým na prácu s detským čitateľom a pripravuje programy a projekty na podporu čítania detí a mládeže. Od roku 2002 spravuje mestské informačné turistické centrum – Piešťanské informačné centrum, čím svoju činnosť rozšírila aj do oblasti cestovného ruchu.

Newsletter
Detská knižnica