Environmentálne aktivity

Naša činnosť / Environmentálne aktivity

Knižnica sa v spolupráci s rôznymi mestskými i celoslovenskými neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami systematicky zapája do tzv. environmentálnych programov, zameraných na problematiku životného prostredia. Cieľom týchto aktivít je informovať a zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane a zveľadovaní životného prostredia a formovaniu pozitívnych návykov a postojov k tejto problematike. V rámci enviromentálnych podujatí pripravujeme: prednášky popredných odborníkov, výstavy, informačné hodiny, premietanie ekofilmov, kvízy a iné.

Newsletter
Detská knižnica