Voda je život

Počas celého septembra v roku 2015 prebiehal v priestoroch knižnice interaktívny výstavný projekt s názvom Voda je život. Výstava návštevníkom priblížila nenahraditeľný význam vody pre život v rôznych tematických celkoch - voda v prírode, ochrana vody, vodné rastliny a živočíchy, klimatické zmeny, znečisťovanie vody či zdroje pitnej vody. Okrem lektorských sprievodov k výstave, doplnených o rôzne aktivity, hry, kvízy a zábavné úlohy, pripravila knižnica pre deti materských a základných škôl aj vlastné literárno-výtvarné workshopy s knižkami, ktoré boli venované tematike vody (povesti o slovenských riekach, príbehy o vodníkoch, pokusy s vodou), ako aj divadelné predstavenie O suchej vode, určené najmenším.

 

Autormi koncepcie výstavy boli Slovenská agentúra životného prostredia, Inštitút aplikovanej ekológie Daphne a Výskumný ústav vodného hospodárstva. Výstava bola jedným zo sprievodných podujatí projektu Poznávam a viem, ktorý sa realizoval s finančnou podporou Mesta Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica