Energia 3. tisícročia

Naša činnosť / Environmentálne aktivity / Energia 3. tisícročia

V roku 2011 sa Mestská knižnica sa zapojila do interaktívnej putovnej výstavy o energii pod názvom Energia 3. tisícročia. Jej hlavnými organizátormi boli EkoFond - neinvestičný fond zriadený SPP, Centrum environmentálnej a etickej výchovy - CEEV Živica a MsK. Táto unikátna výstava umožnila návštevníkom pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspor energie. Súčasťou výstavy boli zaujímavé pokusy a cvičenia, rôzne informačné tabule s názornými obrázkami a fotografiami a mnohé interaktívne exponáty. O význame a vysokej úrovni výstavy svedčí aj jej návštevnosť – v priebehu jej trvania si ju prišlo pozrieť 636 návštevníkov.

Newsletter
Detská knižnica