Magický svet divadelnej scény

Knižnica a Škola úžitkového priemyslu Josefa Vydru v Bratislave sa pridali k oslavám divadelnej storočnice spoločným projektom - výstavou scénografických návrhov študentov. Najprv v Dome umenia Piešťany a neskôr v Mestskej knižnici mohli návštevníci nahliadnuť do magického sveta divadelnej scény. Stredoškolské práce boli plné zaujímavých názorov a pohľadov a boli výsledkom prvého kontaktu študentov s magickým svetom scénografie. Literárnu, divadelnú alebo filmovú predlohu sa snažili vyjadriť farebným návrhom, hľadaním predmetov, symbolov a priestorových prvkov, ktoré by príbeh umocnili. Výstava mladých talentov pod vedením pedagogičky Lucie Ďurákovej – Hronskej v Dome umenia trvala od 27. augusta do 1. októbra 2020 a bola súčasťou XI. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Výstava sa následne presunula do knižnice, v priestoroch Oddelenia pre dospelých čitateľov na 1. poschodí ste si ju mohli pozrieť do 23. novembra 2020.

Newsletter
Detská knižnica