Databáza regionálnych osobností

Región a odkazy / Osobnosti regiónu / Databáza regionálnych osobností
Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Narodil sa 14. októbra 1910 v Budapešti do vzdelanej slovenskej rodiny. Na Akadémii výtvarných umení si vybral grafiku...
  Eva Jaczová, rod. Šajová, sa narodila 31. januára 1920 v Piešťanoch. Bola žiačkou Eleny Fuchsovej – Lehotskej. V roku...
  Študoval v Brne na Škole umeleckých remesiel a na Škole umeleckého priemyslu v Zlíne. Pracoval v ÚĽUV-e, neskôr bol...
  Je synom piešťanského sochára Ľubomíra Jakubčíka. Po skončení základnej školy opustil Piešťany, na SOU Velké Opatovice...
  Gymnázium absolvoval v Žiline a v Trenčíne, teológiu v Ostrihome, kde ho v r. 1876 vysvätili za kňaza. Ako kaplán...
  Pochádzal z rodiny kúpeľného záhradníka. V Nitre absolvoval piaristické gymnázium a teológiu v kňazskom seminári. Po...
  Pochádzal z rodiny remeselníka. Teológiu študoval vo Viedni. Štúdium ukončil doktorátom, za kňaza ho vysvätili 21. 9....
  Vysokoškolské štúdium (1959 - 1963) absolvoval na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Popri zamestnaní absolvoval Fakultu...
  Narodil sa v Piešťanoch, žije a tvorí vo Vrbovom. Frontman kapely Karpatské chrbáty, spolu s bratom Andrejom pôsobí aj...
  Riaditeľ Združenia fínskych miest, ktorý sa pričinil o rozvoj partnerských vzťahov viacerých miest vo Fínsku s mestami...
  Detstvo a mladosť prežil v Piešťanoch. Po absolvovaní piešťanského gymnázia študoval na Fakulte architektúry Slovenskej...
  Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch od 1. júla 2004. Z pozície svojej funkcie výrazne prispela k...
  Až do odchodu na štúdiá do USA hrávala tenis za rodné Piešťany. V žiackych kategóriách získala niekoľko titulov...
  Pôsobil ako pedagóg na Strednej poľnohospodárskej škole v Piešťanoch. V roku 1989 bol zvolený za predsedu Okresného...
  Pochádzal zo železničiarskej rodiny. Vstúpil do armády, u leteckého vojska slúžil v Prostějove, kde v roku 1934...
  Strednú školu navštevoval v Nových Zámkoch, Nitre a Leviciach. Pracovné povinnosti ho neskôr zaviali do rôznych kútov...
  Narodil sa v Piešťanoch dňa 3.februára 1943 v rodine akademického maliara a grafika Aurela Kajlicha, ako vnuk...
  Narodil sa 28. novembra v Turej Lúke. Po maturite na podnet prísneho otca študoval 7 semestrov práva v Prahe. Od...
  V sedemdesiatych rokoch a počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej undergroundovej umeleckej scény, od...
  Vyučil sa za písmomaliara a pozlacovača. Bol zakladateľom výrobného družstva Tvorba a spoluzakladateľom piešťanského...
  K parašutizmu sa dostala v období, keď sa učila za pletiarku vo Svite. Práve tam robili nábor z popradského letiska do...
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
Záznamy 169189 z celkového počtu 462
Newsletter
Detská knižnica