Pamiatky Piešťan a okolia

Región a odkazy / Pamiatky Piešťan a okolia
Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Archeologický výskum odkryl na temene Kostolca asi polhektárový lichobežníkový priestor, ktorý chránil príkry skalný...
  Obec leží v Trnavskom kraji, pri starej ceste z Trnavy do Nového Mesta nad Váhom. Prvé osídlenie sa datuje do roku 2000...
  Pôvodne penzión, neskôr sídlo Riaditeľstva piešťanskej nemocnice a transfúzna stanica, v súčasnosti sídlo ordinácií...
  Medzivojnový, vo výraze zvrchovane moderný penzión s miestnosťami pre ubytovanie klientov, s lekárskym pracoviskom i...
  Hrázdená stavba, realizovaná stavebnou firmou Halzl-Krátky, reprezentuje romantický, tzv. kúpeľný štýl prelomu 19. a 20...
  Železnobetónový vežový vodojem postavila v roku 1928 firma Pittel a Brausewetter, radí sa medzi ukážky...
  I keď v tejto ,,mini obci " býva iba hŕstka ľudí, majú (aspoň podľa tvrdenia autora publikácie, z ktorého citujem)...
  Z historických záznamov je doložená informácia o početnej židovskej komunite, ktorá sa v meste vyskytovala od 17....
  Najcharakteristickejšou črtou mesta Vrbové je šikmá veža. Nachádza sa v blízkosti kostola svätého Martina v nadmorskej...
  Mesto sa spomína v listine z roku 1347 pod menom Worbow ako príslušenstvo Čachtického hradu. V roku 1397 je doložená aj...
Záznamy 110 z celkového počtu 10
Newsletter
Detská knižnica