Pamiatky Piešťan a okolia

Región a odkazy / Pamiatky Piešťan a okolia
Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Kultúrna pamiatka. Postavený v roku 1912 podľa projektu architekta Richarda Scheibnera. Secesná, štvorpodlažná budova s...
  Navrhovaný na zápis do zoznamu pamiatok Moderného hnutia. Dve susediace funkcionalistické budovy postavené v rokoch...
  V najstaršej zachovanej uhorskej kronike, kt. autorom je niekdajší notár uhorského kráľa Belu III., neznámeho mena,...
  Kedže leží na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obranu stále zdokonal'ovali. Vstup do hradu bol strážený dvoma...
  Hrad Červený kameň rozprestierajúci sa na návrší nad obcou Častá sa spomína ako kráľovský hrad už v 13. storočí, po...
  Zrúcaninu hradu je možné nájsť v hustom lesnom poraste severne od obce Dobrá Voda. Hrad vznikol ako pohraničný strážny...
  Iné názvy:Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský hrad, Konrádov Kameň, Korlathkeu (1324), Korlathkw (1399)...
  Zvyšky zrúcaniny hradu Sivý kameň sa nachádzajú v chránenom území na andezitovej homole nad obcou Podhradie - okres...
  Najmenším sakrálnym objektom evidovaným v súpise pamiatok mesta je kaplnka na cintoríne, tvz. Hrobka Erdödyovcov. Má...
  Obec je písomne doložená v roku 1353 pod menom Hwbyna ako príslušenstvo hradu Tematín. V 16. storočí ju zničili...
  Dolný kostol Najsvätejšej Trojice tiež nie je prvý na svojom mieste. Pôvodne tam stála kaplnka sv. Juraja, ktorá sa...
  Obec, historicky mestečko, patrí medzi najstaršie na pozdĺžnej osi piešťanského dekanátu ležiacej na obchodnej ceste....
  Práca barokového ľudového umelca, na podstavci je nápis a datovanie 1783.
  Radnica dostávala svoju dnešnú podobu postupne v početných prestavbách od 16. storočia až po 19. storočie. V areáli...
  Najvýznamnejšou stavbou z tých, ktoré síce ničivej sile živlu v roku 1813, ale ešte pred koncom toho istého storočia...
  Aspoň krátku obhliadku si zaslúži kaštieľ, ktorý bol vybudovaný na obcou Lúka v roku 1674. Je typom renesančného...
  Klasicistický kaštieľ v Dolnej Krupej, ktorý bol postavený ako reprezentačné sídlo rodiny Brunswickovcov koncom 18....
  Začiatkom 17. storočia postavili kaštieľ Ostroluckovci v Zemianskom Podhradí. Poschodová stavba s pôdorysom...
  Kláštorná architektúra žobravých (mendikantských) reholí vychádzala v zásade zo schémy benediktínskej (cisterciánskej)...
  Kláštor pri Lovčickej bráne sa v písomnostiach uvádza ako kláštor svätej Alžbety (sestier svätého Františka ) Rádu...
  Niekdajšia samostatná obec Kocurice sa vynorila z preddejinnej temravy - rovnako ako Piešťany - v roku 1113 pod menom...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Záznamy 4363 z celkového počtu 178
Newsletter
Detská knižnica