Pamiatky Piešťan a okolia

Región a odkazy / Pamiatky Piešťan a okolia
Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Jednoloďové pozdĺžne kostolíky s kvadratickou alebo polvalcovou svätyňou, na východe a na západe často s emporou aj s...
  Stráženie detí od 1 do 4 rokov.Otváracia doba 7.00-17.00
  Dedina vznikla spojením Horných a Dolných Dubovian. Prvý krát sa spomína v roku 1278 ako terra Losonc. Už v spomenutom...
  S obcou sa stretávame prvý raz v historických prameňoch v roku 1348 pod názvom Duchreuy a v roku 1352 vo forme...
  Archeologický výskum tu odkryl základy kostola - rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. Dĺžka kostolíka bola...
  Dal ho postaviť roku 1802 Jozef Erdödy a murárske práce urobili majstri z Hlohovca pod vedením Šimona Lehnera. Hlavným...
  Koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia sa v súvislosti s výstavbou tvz. lesníckej kolónie po...
  Jednoloďový, vo výraze novogotický kostol postavili podľa projektu J. Krátkeho roku 1905. Strohá loď má tri polia...
  Ďalším pamiatkovým komplexom v Hlohovci je kláštor františkánov a kostol Všetkých svätých na Komenského ulici.Kláštor...
  Gitarové múzeum - múzeum hudobných kuriozít. Stovky exponátov, nástroje slávnych. Otvorené v pondelok - piatok: 10.00 -...
  Podľa neskoršieho prepisu jednej listiny z r. 1226 uhorský kráľ Ondrej II. daroval obec Ivánkovi z rodu...
  Pôvodne Masarykova meštianska škola bola postavená v roku 1926 podľa projektu architekta Skřivánka. K autorovým...
  Dosiaľ najväčšie známe spoločensko - hospodárske centrum ľudu kalendenberskej kultúry - kultúra staršej doby železnej (...
  Pri farskom kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci, južne od presbytéria stojí baroková kaplnka sv. Anny. Sakrálnu...
  V centre hlohovského námestia stojí významná pamiatka, farský kostol sv. Michala archanjela. Jeho začiatky, podľa...
  Zámok patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Hlohovca. Prvá zmienka pochádza z tzv. Fuldských análov, v ktorých sa...
  Prvá písomná zmienka o kostole sv. Petra v Hlohovci je obsiahnutá v listine nitrianskej kapituly z roku 1297. Ide...
  Zachovali sa zaujímavé údaje o začiatkoch špitála v zemepanskom meste Hlohovci, ktoré zaznamenalo v priebehu 14....
  Tvz. starý dosiaľ funkčný, pôvodne rímskokatolícky cintorín, s najstaršími náhrobkami z 19. storočia. Ústredný kamenný...
  Vybudovaný z podnetu kúpeľného lekára F. R. Scherera v roku 1863 podľa anonymného projektu. Od prvopočiatku slúžil...
  Romantickú, historizujúcu podobu objekt nadobudol na začiatku 20. storočia.Vtedy pôvodnú, klasicistickú vilu Tüköry na...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Záznamy 2242 z celkového počtu 178
Newsletter
Detská knižnica