Pamiatky Piešťan a okolia

Región a odkazy / Pamiatky Piešťan a okolia
Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Obľuba Radošinského naivného divadla priláka určite mnohých návštevníkov aj do rázovitej vinohradníckej obce Radošina....
  Obec sa prvý krát spomína v roku 1262 pod menom Rakoych ako príslušenstvo Nitrianskeho, neskôr Čachtického hradu....
  Prvá písomná zmienka o Ratnovciach pochádza z roku 1240 pod názvom terra Ratun. Chotár obce sa v tom čase rozprestieral...
  Najstaršia funkčná budova v meste - pôvodne Panský hostinec, dlhé obdobie administratívna budova Riaditeľstva kúpeľov,...
  Rímska ,, stanica " v Cífer - Páci bola vybudovaná v súčinnosti s Rimanmi, ale pravdepodobne ako rezidencia - stavba...
  Najvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovaná in situ - na svojom...
  Významnou pamiatkou mesta Hlohovec a pamätníkom tvz. revolučného hnutia je Robotnícky dom na Rázusovej ulici....
  K najpozoruhodnejším piešťanským inštitúciam na konci 19. a v prvej polovice 20. storočia patril Robotnícky penzionát....
  Kultúrnohistorickou i stavebnou dominantou Kostolian pod Tribečom je kostolík zasvätený svätému Jurajovi. Je to jedna z...
  Poloha: Jurko, kostolík sv. Juraja. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza na malom skalnom ostrohu v katastri...
  Najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou pamiatkou v Skalici je románska stavba rotunda svätého Juraja. Pochádza...
  V čarovnej podhorskej dedinke Jalšové, ležiacej na ľavom brehu Váhu, približne na polceste medzi Hlohovcom a Piešťanmi,...
  Jediný hmotný doklad stavebnej činnosti v stredovekých Piešťanoch zachovaný in situ je datovaný rámcovo do 14....
  Rozmerný priemyselný objekt, vybavený na svoju dobu najmodernejším strojovým zariadením, realizovali v rokoch 1917 -...
Záznamy 114 z celkového počtu 14
Newsletter
Detská knižnica