Štandarda
Štandardu primátora mesta Piešťany tvorí erb mesta, premietnutý na textil v tvare obdĺžnika olemovaný lemom v mestských farbách (žltá, modrá, biela) pričom pomer výšky a šírky štandardy je totožný s pomerom výšky a šírky erbu.

O použití štandardy primátora mesta Piešťany rozhoduje primátor alebo mestské zastupiteľstvo. 

Newsletter
Detská knižnica