Vlajku mesta Piešťany tvorí šesť rovnakých pruhov v poradí žltá, modrá, biela, žltá, modrá, biela pričom žltá farba začína z hora. Jej rozmery sú v pomere strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Vlajku mesta Piešťany tvorí šesť rovnakých pruhov v poradí žltá, modrá, biela, žltá, modrá, biela pričom žltá farba začína z hora. Jej rozmery sú v pomere strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.

Vlajku mesta používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Vlajka mesta Piešťany sa môže používať aj vo verejných sprievodoch, pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti a pri slávnostnej výzdobe mesta.

Obdobnými pravidlami ako používanie vlajky sa riadi aj používanie zástavy Mesta Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica