obrázok

Po nás potopa
/ výstava, environmentálna aktivita, pre seniorov

10. 11. 2006 - 24. 11. 2006 Mestská knižnica mesta Piešťany
27. 11. 2006 - 01. 12. 2006 Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Eko výstava fotografií
Organizátori – ProPolis n.o., Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty

Usporiadateľ: ProPolis, n.o.

Newsletter
Detská knižnica