Počúvanie súťažných titulov
/ iné

23. 05. 2012 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
23. 05. 2012 o 13.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
24. 05. 2012 o 09.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Kategória rozprávkových hier.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska, Literárny fond

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica