obrázok

Oriešok, otvor sa!
/ iné

22. 05. 2014 o 19.00 h Kursalon

Počas slávnostného večera budú vyhlásené víťazné rozhlasové spracovania knižných predlôh a odovzdané ceny:

cena detskej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)
cena odbornej poroty za najlepšiu monologickú rozprávku (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy
cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)
cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (autorovi, tvorcom rozhlasovej realizácie, vydavateľovi knižnej predlohy)

Súčasťou večera bude prvýkrát v histórii festivalu udelenie Zvláštnej ceny Literárneho informačného centra. Cena je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, RTVS

Newsletter
Detská knižnica