O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2016 - vyhodnotenie
/ súťaž

21. 09. 2016 o 17.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Vyhodnotenie XIV. ročníka tradičnej súťaže

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Spoluusporiadateľ Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica