O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2016

Typ podujatia
súťaž

Dátum, čas a miesto konania
01. 06. 2016 - 31. 08. 2016 | Piešťany

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum - Pribinova

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
XIV. ročník tradičnej súťaže.
Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2, prípadne zaslať e-mailom na info@pic-piestany.sk.

Newsletter
Detská knižnica