obrázok

O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2012
/ súťaž

01. 07. 2012 - 15. 08. 2012 Mesto Piešťany

X. ročník súťaže o najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany.

Tipy na najkrajšie okná a balkóny môžete oznámiť na tel. čísle 033 / 771 96 21 - 2 alebo priamo v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2.

Termín uzávierky súťaže je 15. augusta 2012.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica