Edičná činnosť

Naša činnosť / Edičná činnosť

 

Naša knižnica vydáva, edituje a tlačí rôzne druhy textových materiálov – správy o činnosti, zborníky, bulletiny, propagačné materiály, plagáty, pozvánky, kalendáre, letáky, knihy, pohľadnice. Prostredníctvom vydavateľskej činnosti podávame informácie o našej konkrétnej práci, predovšetkým zverejňujeme svoje kultúrno-vzdelávacie aktivity, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou profilu našej knižnice.

Newsletter
Detská knižnica