Bulletiny

Pri príležitosti okrúhlych výročí založenia knižnice, ale aj iných významných podujatí  vydáva knižnica sprievodné bulletiny, ktoré obsahujú informácie o jej histórii, ponúkaných službách i o širokom spektre aktivít a podujatí, ktoré knižnica realizuje.

Vložme knižky do detských rúk

Publikácia, ktorá sa venuje formám efektívnej spolupráce medzi školou, rodinou a knižnicou. Zdôrazňuje význam čítania a prináša odporúčania, ako v deťoch budovať vzťah k nemu už od útleho veku. Predstavuje významné celoslovenské čitateľské projekty, ohlasy a skúsenosti pedagógov i konkrétne aktivity na podporu čítania, ktorým sa venuje piešťanská knižnica. Materiál vydala Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2004 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, grantového programu EX LIBRIS.

Výročné bulletiny

Informačné materiály vydané pri príležitosti okrúhlych výročí založenia knižnice v Piešťanoch. Okrem pohľadu do histórie ponúkajú prehľad najvýznamnejších projektov a podujatí, ktoré zrealizovala piešťanská knižnica spolu s fotogalériou vzácnych osobností, ktoré ju navštívili.

Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Sprievodný materiál, ktorý vydáva Mestská knižnica mesta Piešťany ku každému ročníku festivalu rozhlasových rozprávok. Bulletin obsahuje základné informácie o festivale, súťažné tituly v jednotlivých kategóriách spolu s profilmi ich autorov, ako aj sprievodný program festivalu.

Slnko – voda – zdravie

Pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch sme v roku 2013 pripravili medzinárodnú výstavu karikaturistov z 3 krajín - Slovenska, Českej republiky a Poľska na tému charakterizujúcu naše mesto – Slnko – voda – zdravie. K výstave bol vydaný sprievodný katalóg obsahujúci fotografie, ukážky prác a textové biografie zúčastnených umelcov v 2 jazykových mutáciách.

Newsletter
Detská knižnica