KNIHY A BROŽÚRY

Naša činnosť / Edičná činnosť / Knihy a brožúry

Stromy Piešťan

 Piešťany sa vďaka svojim klimatickým pomerom môžu pochváliť veľkou druhovou rozmanitosťou drevín. V piešťanských parkoch aj na celom území mesta môžeme nájsť mnohé pôvodné, ale aj vzácne cudzokrajné stromy. Prostredníctvom knižnej publikácie Stromy Piešťan sme sa rozhodli ich bližšie predstaviť obyvateľom i návštevníkom Piešťan. Kniha, ktorá vznikla v roku 2008, prináša prehľad o významných stromoch rastúcich na území Piešťan so zaujímavým popisom. Ťažiskom tejto dvojjazyčnej (slovensko-nemeckej) publikácie sú veľké plnofarebné fotografie, ktoré vytvoril Ľubomír Škorňák. Autorkou textu je krajinná architektka Ing. Eva Wernerová. Kniha obsahuje aj prehľadnú mapku s vyobrazením jednotlivých drevín. Publikáciu vydala nezisková organizácia ProPolis v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a Piešťanským informačným centrom, s finančnou podporou Mesta Piešťany. Piešťany sa tak stali prvým mestom na Slovensku, ktoré má svoju vlastnú knihu o stromoch.

Ďalšou aktivitou projektu Stromy Piešťan bolo označenie 9 najvzácnejších stromov informačnými tabuľkami, ktoré obsahujú základnú charakteristiku stromov v troch jazykoch a uľahčujú tak ich identifikáciu obyvateľom i návštevníkom Piešťan.

Vymaľuj si Piešťany

V snahe vytvoriť atraktívny produkt, ktorý bude zaujímavý pre deti a zároveň aj pre návštevníkov mesta, vznikla v roku 2010 netradičná maľovanka o Piešťanoch, ktorá sa stala prvou svojho druhu na Slovensku. Pútavou a príťažlivou formou zobrazuje hlavné dominanty a symboly Piešťan, ale aj vzácne stromy či zvieratá žijúce v našom meste. Jednotlivé objekty sú v nej popísané v slovenskom i anglickom jazyku, vďaka čomu môžu deti môžu rozvíjať svoju fantáziu a zručnosť, a popritom aj znalosti anglického jazyka. Maľovanku ilustrovala výtvarníčka Martina Matlovičová, držiteľka svetového ocenenia Zlaté jablko Bienále ilustrácií Bratislava 2009. Na jej vydaní sa podieľala Mestská knižnica mesta Piešťany a Mesto Piešťany s finančnou podporou neziskovej organizácie ProPolis. Maľovanku, ktorá môže slúžiť aj ako informačný sprievodca mestom, si záujemcovia môžu zakúpiť v Piešťanskom informačnom centre.

Kocúr Leonardo v Piešťanoch

V poradí druhá piešťanská maľovanka, ktorá je popri obrazovej časti obohatená o príbeh nezbedného kocúra Leonarda a jeho pána Vinca. Autorom textu je obľúbený spisovateľ a dramaturg Ján Uličiansky, výtvarná stránka maľovanky je dielom vynikajúcej slovenskej ilustrátorky Martiny Matlovičovej. Novú maľovanku pokrstili 15. decembra 2012 v mestskej knižnici karikaturista Bobo Pernecký a pesničkár z kapely Slniečko Peter Remiš mačacími granulami. Pri tejto príležitosti napísal Peter Remiš aj básničku o kocúrovi...

Hrdinovia maľovanky ožili aj v divadelnom predstavení s názvom Sladký Leonardo, ktoré pripravili študenti Katedry bábkarskej tvorby VŠMU pod vedením prof. Uličianskeho. Maľovanku vydala v roku 2012 nezisková organizácia ProPolis v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Na jej vydaní sa podieľali aj ďalší partneri – Mesto Piešťany, Piešťanské informačné centrum, Skypers jazyková škola, Rotary club Piešťany, Logomotion, Laguna, Magna, Ekom a 2 Lumu.

Literárne osobnosti Piešťan 1

Táto publikácia predstavuje päť najvýznamnejších literárnych osobností, ktorých život alebo tvorba súvisí s Piešťanmi a ktorí majú svoje trvalé miesto v našich literárnych dejinách – Janka Alexyho, Ivana Krasku, Ivana Stodolu, Adama Trajana a Gejzu Vámoša. Publikáciu vydala Mestská knižnica mesta Piešťany s finančnou podporou Mesta Piešťany v roku 2006.

Literárne osobnosti Piešťan 2

Pokračovanie prvej časti portrétov literárnych osobností Piešťan. Brožúra predstavuje troch významných literátov, ktorí svoj život aspoň na istý čas spojili s naším mestom a ich tvorba spadá do obdobia po roku 1945 - Elenu Čepčekovú, Kvetu Daškovú a Dušana Dušeka. Vydala ju v roku 2007 Mestská knižnica mesta Piešťany s finančnou podporou Mesta Piešťany.

Výtvarné osobnosti Piešťan

Táto útla publikácia predstavuje piatich už nežijúcich výtvarných umelcov, ktorí patria medzi najvýraznejšie osobnosti piešťanskej výtvarnej scény – Janka Alexyho, Aurela Kajlicha, Valéra Vavra, Ladislava Ľudovíta Polláka a Ctibora Krčmára. Vydala ju Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Balneologickým múzeom Piešťany s finančnou podporou Mesta Piešťany v roku 2009.

Newsletter
Detská knižnica