V máji 2013 sa uskutočnil 19. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy Praha 2013, ktorého čestným hosťom bola Slovenská republika. Naša knižnica v rámci programu prezentovala jeden zo svojich najvýznamnejších projektov - rozhlasový festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.
Na pražskom výstavisku sa svojou výstavou predstavili tvorcovia cien doterajších ročníkov festivalu – ilustrátori Peter Čisárik, Eva Farkašová, Ľuboslav Paľo, Peter Uchnár, Miloš Kopták, Martina Matlovičová a Vladimír Král. V Slovenskom inštitúte sa uskutočnili ďalšie sprievodné podujatia - stretnutie s tvorcami rozhlasových rozprávok Jánom Uličianskym, Danielom Hevierom a Máriou Števkovou a výtvarný workshop pre deti za účasti ilustrátorov Petra Čisárika, Vladimíra Krála a Martiny Matlovičovej.

Foto z ďaľších podujatí Svět knihy Praha 2013

Newsletter
Detská knižnica