Spolupráca s CzechTourism

Česká centrála cestovného ruchu - CzechTourism sa vo svojich aktivitách venuje nielen propagácii zaujímavostí svojej krajiny z pohľadu cestovného ruchu, ale aj propagácii jej kultúrnych hodnôt. Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s CzechTourism zrealizovala viaceré spoločné podujatia.

Newsletter
Detská knižnica