Počas novembra 2014 sa v mestskej knižnici uskutočnila výstava najkrajších fotografií z rovnomennej súťaže vyhlásenej Českou centrálou cestovného ruchu - CzechTourism Slovensko v spolupráci s PRO.Laika. Cieľom súťaže bolo zmapovať, ako sa 20 rokov po osamostatnení oboch krajín pozerajú obyvatelia Slovenska na svojho najbližšieho suseda, ako sa Česko zapísalo do sŕdc i fotoaparátov Slovákov. Na výstave mohli návštevníci vidieť výber z pôvodne 750 prihlásených fotografií krajiny, architektúry i portrétov.

Newsletter
Detská knižnica