Turistické zaujímavosti Východnej Moravy

25. septembra 2014 v rámci sprievodných podujatí Svetového dňa cestovného ruchu pripravila mestská knižnica v spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu - CzechTourism zaujímavú prezentáciu pre domácich i českých návštevníkov. Zástupca riaditeľky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zdeňek Urbanovský prišiel predstaviť pozoruhodné oblasti tohto kraja a ponúkol tipy na zaujímavé výlety do regiónu Východnej Moravy. Prezentácia bola obohatená o ochutnávku miestnych špecialít.

Newsletter
Detská knižnica