Pod týmto názvom sa v dňoch 7. – 8. mája 2011 na Vyšehrade v Prahe uskutočnilo slávnostné stretnutie a prezentácia krajov Českej republiky, ktorého hlavným organizátorom je Asociácia Entente Florale CZ – Souznění, o.s. Na tomto podujatí sa každoročne stretávajú obyvatelia Čiech, Moravy a Sliezska, aby si vzájomne predstavili svoju kultúru, tradície, zvyky. Stretnutia na Vyšehrade sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Piešťany, MsK a PIC.

Naše mesto sa stalo prvým zahraničným účastníkom tohto podujatia a predstavilo projekt Mesto pre človeka – človek pre mesto, ktorý prezentoval nové úpravy a stavby uskutočnené v posledných rokoch v meste Piešťany – predovšetkým verejné priestory ako centrálna mestská zóna, parkové úpravy v okolí toku Dubová a systém cyklotrás vznikajúci v okolí vodnej nádrže Sĺňava a toku Dubovej. Autorom a realizátorom projektu - výstavy bola Mestská knižnica.
Vďaka Českému centru v Bratislave sme nadviazali spoluprácu s Asociáciou Entente Florale. Z nej vzišla myšlienka priniesť výstavu Má vlast na Slovensko. Súbor panelov s prezentáciami českých a moravských miest putoval z Brna do Piešťan, kde bol vystavený v priestoroch mestskej knižnice a následne v mestskom parku. Prezentáciu projektu Má vlast doplnili podujatia pre všetky vekové kategórie – výstava detských kresieb Piešťany očami detí, tvorivé dielne a bábkové predstavenie pre deti. Súčasťou programu bola aj prednáška honorárneho generálneho konzula Sudánu Dr. Nasruddína Šulgámího, ktorý sa venuje environmentálnym problémom vo svojej krajine.

Newsletter
Detská knižnica