Počas apríla 2015 sa v priestoroch knižnice uskutočnila zaujímavá výstava, ktorú sme pripravili v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku. Kolekcia fotografií s názvom Atlantický prales umožnila divákom nahliadnuť do jedinečného sveta tropickej vegetácie. Na záberoch mohli obdivovať nádherné prírodné scenérie či exotický mikrosvet rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé sa nevyskytujú nikde inde na svete. Sprievodným podujatím výstavy bolo informačno-tvorivé dopoludnie pre deti Cestujeme do Brazílie, kde sa mohli o tejto krajine dozvedieť viac.

Newsletter
Detská knižnica