Slnko - voda - zdravie

Pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch sme v roku 2013 pripravili medzinárodný projekt Slnko - voda - zdravie. Pri jeho koncipovaní sme vychádzali zo skutočnosti, že Piešťany sú známe ako príjemné kúpeľné mesto, ktoré sa do histórie zapísalo vďaka svojim kultúrnym hodnotám, ale aj prírodnými podmienkami, slnečnými dňami a, samozrejme, vode, ktorá prináša ľuďom zdravie. Ústrednou aktivitou projektu bola medzinárodná výstava 21 karikaturistov z 3 krajín - Slovenska, Českej republiky a Poľska. Zároveň bol vydaný aj sprievodný katalóg obsahujúci fotografie, ukážky prác a textové biografie zúčastnených umelcov v 2 jazykových mutáciách. Výstava karikatúr bola slávnostne otvorená v Piešťanskom informačnom centre za účasti viacerých vystavujúcich autorov. 

Vernisáž

Výstava

Newsletter
Detská knižnica