Zázračný oriešok 2002
/ festival, významné podujatie

11. 06. 2002 - 14. 06. 2002 Mestská knižnica mesta Piešťany

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Piešťany sa v týchto dňoch zmenili z malebného kúpeľného mestečka na mestečko rozprávkové - v termíne 11.-14.6.2002 hostili II. ročník festivalu Zázračný oriešok s veľavravným podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Organizátormi súťažnej prehliadky rozhlasových rozprávok sú Slovenský rozhlas, mesto Piešťany a miestna Mestská knižnica pod vedením riaditeľky Ing. M. Galovej, v spolupráci s Literárnym fondom, Bibianou, Združením rozhlasových tvorcov a Slovenským výborom pre UNICEF. Cieľom festivalu je bezprostredné stretnutie s detskými poslucháčmi, ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi, ktoré tvorcom poslúži na získanie spätnej väzby a hodnotiacich reakcií na reprezentatívne diela z ponuky Dramaturgie pre deti a mládež Slovenského rozhlasu v Bratislave...

Číslo ročníka
II. ročník

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica