Rozprávkar a Rozprávnica

obrázok

Typ podujatia
divadelné predstavenie, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
23. 05. 2018 o 09.45 h | Základná škola Brezová, Piešťany

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
Rozhlas a televízia Slovenska

Popis
Spisovateľ Peter Glocko, vydavateľstvo Perfekt, rozhlasoví dramaturgovia a študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU zavedú deti do rozprávkovej krajiny Pavla Dobšinského.

Newsletter
Detská knižnica