S Osmijankom o nerozlučnom kamarátstve
/ divadelná dramatizácia, workshop, pre deti

30. 11. 2020 o 13.30 h Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

Inscenované čítanie a workshop o hodnote priateľstva a vzájomnej pomoci. Účinkuje bábkoherec Lukáš Tandara. V spolupráci s Osmijanko n.o.
Podujatie projektu Vitajte v našom svete VIII.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, OSMIJANKO

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Newsletter
Detská knižnica