Vojtěch Kubašta – geniální ilustrátor

V dňoch 7. septembra – 3. októbra 2015 mali návštevníci knižnice možnosť obdivovať výstavu tvorby legendárneho českého výtvarníka a ilustrátora Vojtěcha Kubaštu. Tento svetoznámy maliar, grafik a ilustrátor, ktorý pracoval aj pre Walta Disneyho, je považovaný za jedného z priekopníkov priestorovej detskej knihy. Výberová výstava predstavila autorove knižné ilustrácie, grafické listy, reklamné materiály a pohľadnice, ako aj obdivované priestorové knihy a betlehemy.  Medzi vystavenými exponátmi boli aj jedinečné trojrozmerné pohľadnice zobrazujúce slovenské mestá Košice, Liptovský Mikuláš, Nízke Tatry – Jasnú a dokonca aj piešťanský hotel Thermia Palace. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia Vojtěcha Kubaštu, exponáty zapožičal výtvarník a zberateľ Jan Maroušek.

Newsletter
Detská knižnica