Zasadacia sála

O knižnici / Priestory knižnice / Zasadacia sála

Reprezentatívne priestory zasadacej sály na 2. poschodí knižnice sú využívané ako miesto konania rôznych  podujatí (prednášky, besedy, projekcie) a zároveň sú dejiskom rokovaní mestského zastupiteľstva. Sála s kapacitou 70 miest je vybavená ozvučovacím systémom, hlasovacím zariadením a projektorom na plátno. Miestnosť je rozdelená na 2 samostatné časti, stredová priečka oddeľuje rokovaciu sálu od susednej časti vhodnej na recepcie či komorné neformálne posedenie.

Zasadaciu sálu je možné si  prenajať k realizácii  rôznych kurzov, školení, seminárov, prezentačných a spoločenských akcií.

Newsletter
Detská knižnica