Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1/2020

Zmluva o uskutočnení prác

Stavebná spoločnosť Raving a.s.

9.1.2020

10.1.2020

zmluva

2/2020

Zmluva o uverejnení inzercie

MEDIATEL spol. s r.o.

9.1.2020

10.1.2020

zmluva

3/2020

Rámcová zmluva

MaBaK spol. s r.o.

20.1.2020

21.1.2020

zmluva

4/2020

Zmluva o výpožičke

Služby mesta Piešťany

28.1.2020

29.1.2020

zmluva

5/2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

HOUR, spol. s r.o.

3.2.2020

4.2.2020

dodatok

6/2020

Zmluva o spolupráci

Galantská knižnica

25.2.2020

26.2.2020

zmluva

7/2020

Zmluva o spolupráci

BONA FIDE

26.2.2020

27.2.2020

zmluva

8/2020

Zmluva o spolupráci

Zemplínska knižnica G. Zvonického

4.3.2020

5.3.2020

zmluva

9/2020

Zmluva o spolupráci

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

12.3.2020

13.3.2020

zmluva

10/2020

Zmluva o sponzorskom dare

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

16.3.2020

17.3.2020

zmluva

11/2020

Zmluva o spolupráci

Knižnica pre mládež mesta Košice

31.3.2020

1.4.2020

zmluva

12/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Fond na podporu umenia

24.4.2020

25.4.2020

zmluva

Newsletter
Detská knižnica