Číslo zmluvy

Názov

Zmluvná strana

Dátum zverejnenia

Účinnosť

Dokument

1/2020

Zmluva o uskutočnení prác

Stavebná spoločnosť Raving a.s.

9.1.2020

10.1.2020

zmluva

2/2020

Zmluva o uverejnení inzercie

MEDIATEL spol. s r.o.

9.1.2020

10.1.2020

zmluva

3/2020

Rámcová zmluva

MaBaK spol. s r.o.

20.1.2020

21.1.2020

zmluva

4/2020

Zmluva o výpožičke

Služby mesta Piešťany

28.1.2020

29.1.2020

zmluva

5/2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

HOUR, spol. s r.o.

3.2.2020

4.2.2020

dodatok

6/2020

Zmluva o spolupráci

Galantská knižnica

25.2.2020

26.2.2020

zmluva

7/2020

Zmluva o spolupráci

BONA FIDE

26.2.2020

27.2.2020

zmluva

8/2020

Zmluva o spolupráci

Zemplínska knižnica G. Zvonického

4.3.2020

5.3.2020

zmluva

9/2020

Dohoda o spolupráci

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

6.3.2020

7.3.2020

dohoda

10/2020

Zmluva o spolupráci

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

12.3.2020

13.3.2020

zmluva

11/2020

Zmluva o sponzorskom dare

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

16.3.2020

17.3.2020

zmluva

12/2020

Zmluva o spolupráci

Knižnica pre mládež mesta Košice

31.3.2020

1.4.2020

zmluva

13/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01895

Fond na podporu umenia

24.4.2020

25.4.2020

zmluva

14/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-157-00123

Fond na podporu umenia

1.6.2020

2.6.2020

zmluva

15/2020

Zmluva č. 78-PRcov/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Trnavský samosprávny kraj

18.6.2020

19.6.2020

zmluva

16/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-511-04820

Fond na podporu umenia

25.6.2020

26.6.2020

dodatok

17/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01895

Fond na podporu umenia

25.6.2020

26.6.2020

dodatok

18/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-158-02739

Fond na podporu umenia

14.7.2020

15.7.2020

zmluva

19/2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko a.s.

14.7.2020

15.7.2020

dodatok

20/2020

Dohoda o  ukončení Zmluvy o bezodplatnom užívaní č. 1840705

Mesto Piešťany

15.7.2020

16.7.2020

dohoda

21/2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o bezodplatnom užívaní č. 0840903

Mesto Piešťany

15.7.2020

16.7.2020

dohoda

22/2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o bezodplatnom užívaní č. 2760618

Mesto Piešťany

15.7.2020

16.7.2020

dohoda

23/2020

Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia

REZORT Piešťany

27.7.2020

28.7.2020

zmluva

24/2020

Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia

REZORT Piešťany

27.7.2020

28.7.2020

zmluva

25/2020

Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia

REZORT Piešťany

27.7.2020

28.7.2020

zmluva

26/2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-01824

Fond na podporu umenia

28.7.2020

29.7.2020

zmluva

27/2020

Komisionárska zmluva

Grape Agency s.r.o.

30.7.2020

31.7.2020

zmluva

28/2020

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve

Grape Agency s.r.o.

30.7.2020

31.7.2020

dodatok

Newsletter
Detská knižnica