Zahraničné aktivity knižnice

Naša činnosť / Zahraničné aktivity knižnice

Aktivity Mestskej knižnice mesta Piešťany nie sú nijako geograficky obmedzené, mnohé sú dokonca na medzinárodnej úrovni a tešia sa už niekoľkoročnej tradícii.

Mestská knižnica mesta Piešťany už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s mnohými zahraničnými partnerskými mestami. Najdlhšiu históriu má spolupráca Mestskej knižnice v Piešťanoch s Verejnou knižnicou z fínskeho mesta Heinola, partnerského mesta Piešťan. Jej výsledkom boli dva významné medzinárodné semináre a projekt Mesto priateľské deťom, ktorého súčasťou je aj medzinárodná výtvarná súťaž Piešťany / Heinola očami detí.

 

Newsletter
Detská knižnica