Spolupráca s poľským mestom Ustroň

Mestská knižnica rozvíja spoluprácu v oblasti kultúry aj s ďalším partnerským mestom Piešťan Ustroń.


Karikatúra a jazz

V októbri 2011 sa v tomto meste uskutočnila medzinárodná výstava Karikatúra a jazz, spojená s prezentáciou a výstavou tvorby Boba Perneckého - Človekopis. Podujatia sa zúčastnil okrem autora Ing. arch. Bohuslava Perneckého aj zástupcovia MsK - riaditeľka Ing. Margita Galová a Mrg. Tomáš Václavek. Výstava bola súčasťou sprievodných podujatí rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe 2012. Hlavnými organizátormi boli Mesto Piešťany, International Jazz Piešťany a Mestská knižnica mesta Piešťany. Výstava bola otvorená slávnostnou vernisážou za účasti vedenia mesta Ustroń

 

O kúpeľoch s úsmevom

V roku 2012 sme v meste Ustroň počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny prezentovali diela významných českých, maďarských, poľských a slovenských karikaturistov pod názvom O kúpeľoch s úsmevom. Naše mesto na nej opäť reprezentoval piešťanský architekt a karikaturista Bohuslav Pernecký.

Slnko - voda - zdravie

V roku 2014 sme v našom partnerskom meste Ustroň v rámci otvorenia letnej kúpeľnej sezóny odprezentovali medzinárodnú výstavu karikaturistov z troch krajín (Slovensko, Česká republika a Poľsko), ktorá vznikla pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch. Na výstave predstavil svoju tvorbu aj piešťanský karikaturista Bohuslav Pernecký.

Newsletter
Detská knižnica