Festivaly

Naša činnosť / Festivaly

Jednou z ďalších aktivít našej knižnice sú aj rozsiahle, pravidelne či nepravidelne sa opakujúce projekty festivalového charakteru. Ich obsahom sú stretnutia s knihami, autormi a ilustrátormi, doplnené sprievodnými podujatiami v podobe výstav, workshopov, divadelných dramatizácií či tvorivých čítaní. Festivaly organizujeme v spolupráci s rôznymi partnermi a do ich programu sa aktívne zapájajú naši čitatelia i široká verejnosť.

Newsletter
Detská knižnica