Festival českej a slovenskej tvorby pre deti – 1. ročník

Naša činnosť / Festivaly / Festival českej a slovenskej tvorby pre deti – 1. ročník

Pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti sa naša knižnica zapojila do medzinárodného projektu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. – 24.10. 2015 pod záštitou ministra kultúry ČR Daniela Hermana. Poslaním Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti bolo predstaviť české a slovenské rozprávkové knihy cez stretnutia s ich autormi, workshopy, bábkové predstavenia a výstavy ilustrácií, poukázať na príbuznosť Čechov a Slovákov, na blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája časť spoločnej histórie, kultúry i tradícií. Hlavným organizátorom podujatia bola nezisková organizácia BONA FIDE Praha.

V Muzeu hlavního města Prahy sme počas festivalu predstavili tvorbu najvýznamnejších súčasných slovenských ilustrátorov Miloša Koptáka, Martiny Matlovičovej, Vladimíra Krála a Daniely Olejníkovej prostredníctvom výstavy s názvom Štyri oriešky pre Prahu. Všetci štyria ilustrátori, ktorí sú zároveň tvorcami ceny medzinárodného česko-slovenského rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, pripravili pre deti aj spoločný výtvarný workshop. V mestskej knižnici v Prahe sa uskutočnilo autorské čítanie, beseda a workshop Martiny Matlovičovej a Ester Starej  k ich spoločnej knihe A pak se to stalo! ocenenej Zlatou stuhou 2010 za výtvarnú časť a Výročnou cenou vydavateľstva Albatros 2010. Zo svojich obľúbených kníh príšli deťom čítať aj ďalšie známe osobnosti – Ivana Chýlková, Jiří Stránský, Jan Kraus, Ján Sebechlebský, Viera Kučerová a Richard Trsťan.

Slovenská časť festivalu odštartovala prezentáciou knihy Miloša Kratochvíla Modrý poťouch / Modrý Papľuh (kniha vyšla aj v slovenskom preklade) za účasti ilustrátorky Markéty Vydrovej a jej manžela Daniela Vydru, ktorý zhudobnil verše M. Kratochvíla. Nasledovalo autorské čítanie českého spisovateľa Davida Laňku a  Markéty Vydrovej  z ich spoločných kníh pre deti. Hosťami piešťanskej knižnice bola aj autorská dvojica Ester a Milan Starí, ktorí malým čitateľom predstavili svoju knihu Žvanda a Melivo, ktorá zábavným spôsobom rozvíja slovnú zásobu  detí. Deťom na základnej škole v Krakovanoch sme predstavili dvojjazyčné rozprávkové knihy z produkcie BONA FIDE v literárnom pásme Pojďte s námi do pohádky. V Krakovanoch a Drahovciach sa uskutočnilo aj dvojjazyčné bábkové predstavenie  na motívy rozprávok Františka Hrubína a Milana Rúfusa Rozprávky sú pohádky. Súčasťou festivalového programu bola aj výstava komiksov Petra Morkesa z obľúbenej série kníh o psom detektívovi Komisař Vrťapka na cestách a výber z ilustračnej tvorby mladého českého výtvarníka Nikkarina.

 

Praha

Naša činnosť / Festivaly / Festival českej a slovenskej tvorby pre deti – 1. ročník

Piešťany

Naša činnosť / Festivaly / Festival českej a slovenskej tvorby pre deti – 1. ročník
Newsletter
Detská knižnica