Stretnúť knihu každý deň

Naša činnosť / Festivaly / Stretnúť knihu každý deň

Projekt na podporu čítania, ktorý mestská knižnica realizuje pravidelne každé 2 roky od r. 2007. Jeho cieľom je spopularizovať knihy a čítanie medzi širokou verejnosťou, získať nových čitateľov a predstaviť knihu v rôznych druhoch umenia (literatúra, výtvarné umenie, dramatizácia...). Prostredníctvom tohto projektu ponúkame deťom i dospelým možnosť zoznámiť sa s hodnotnými dielami súčasnej slovenskej literatúry cez stretnutia s literatúrou i jej tvorcami. V rámci projektu pripravujeme množstvo komorných podujatí - besedy, tvorivé čítania, workshopy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, výtvarné i literárne súťaže a výstavy, prezentácie autorov, ilustrátorov i vydavateľov, autogramiády, túlavý antikvariát a pod. Ich cieľom je osloviť a zaujať čitateľa zaujímavými formami v netradičných priestoroch na území mesta (napr. kultúrne inštitúcie, hotely, pešia zóna, mestský park,...), čím chceme poukázať na skutočnosť, že stretnúť knihu možno kedykoľvek a kdekoľvek. Aktivity projektu umožňujú osloviť potenciálnych detských i dospelých čitateľov, ukázať im, že čas strávený s knihou so sebou prináša množstvo neopakovateľných zážitkov, ktoré žiadne iné médium nedokáže sprostredkovať.

Newsletter
Detská knižnica