SVET JE KNIHA

Naša činnosť / Festivaly / Svet je kniha

Cieľom projektu bolo umožniť deťom rozvíjať fantáziu a tvorivé myslenie a posmeliť ich v práci s webovým sídlom knižnice a on-line katalógom. Pri realizácii projektu sme spolupracovali so známym slovenským spisovateľom Danielom Hevierom. Ústrednou aktivitou projektu bola tvorba Kalendára literárnych postáv. Pri návštevách knižnice deti spoločne vybrali svoje najobľúbenejšie rozprávkové postavy z klasickej i modernej detskej literatúry od slovenských aj svetových autorov, ktoré boli následne umiestnené do kalendára. Deti zároveň uvažovali, ktorý dátum v kalendári by bol pre konkrétnu postavu najvhodnejší ako jej sviatok. Výsledkom tejto aktivity bol tlačený rozprávkový kalendár na rok 2013 s vybranými obľúbenými rozprávkovými postavičkami, ktorý následne poputoval do materských a základných škôl v okrese mesta Piešťany aj do okolitých knižníc.
 V rámci projektu sa uskutočnili aj tri literárne kvízy, v ktorých si deti zábavnou formou mohli vyskúšať svoje znalosti domácej i svetovej literatúry a zapojiť sa tak do súťaže o pekné knižné ceny. Kvízy sa distribuovali do základných škôl na území miest Piešťany, Trnava, Trenčín, na sprievodných podujatiach knižného veľtrhu Bibliotéka a prostredníctvom aktivít Osmijanko n.o. Do aktivít projektu sa zapojilo 4 000 detí z Piešťan a okolia.

Newsletter
Detská knižnica