Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Naša činnosť / Festivaly / Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Mestská knižnica Piešťany sa pravidelne zapája do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, ktorú už desiaty rok vyhlasuje nezisková organizácia Osmijanko. Súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl a prebieha prostredníctvom spolupráce s pedagógmi základných škôl a knihovníkmi z celého Slovenska, ktorí sú koordinátormi súťaže. Naša knižnica pripravuje pri tejto príležitosti sériu informačných hodín a tvorivých dielní, zameraných na oboznámenie žiakov so súťažnými zošitmi, jednotlivými súťažnými otázkami, autormi a ich knižnými dielami, či priamo na vypracovanie jednotlivých súťažných otázok. Súčasťou projektu sú aj sprievodné podujatia, najmä dramatizované čítania či divadelné predstavenia. V priestoroch knižnice sa pravidelne konajú výstavy prezentujúce činnosť n.o. Osmijanko, ako aj výsledky jednotlivých ročníkov súťaže. 

Newsletter
Detská knižnica