ČÍTAJME SI…

Naša činnosť / Festivaly / Čítajme si...

Piešťanská knižnica sa v rámci svojich aktivít na podporu čítania pravidelne zapája aj do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu, ktorý od r. 2008 každoročne organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF v spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku. Čítanie prebieha súčasne v knižnici i na základných školách na území mesta a každý rok sa doňho zapájajú aj známe osobnosti spoločenského života (spisovatelia, herci, významní rodáci), ktoré čitateľský maratón odštartujú.
Cieľom projektu Čítajme si… je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Súčasťou každého čitateľského maratónu je pokus o prekonanie minuloročného rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov. Cieľom rekordu je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska. Aj touto formou chcú organizátori projektu motivovať deti k čítaniu kníh, k pravidelným návštevám knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Krstnou mamou projektu je od jeho vzniku pani Oľga Feldeková.

2013

Newsletter
Detská knižnica