Dni detskej knihy

Naša činnosť / Festivaly / Dni detskej knihy

Významné podujatie na podporu čítania, ktoré sa každoročne uskutočňuje v inom okrese Slovenskej republiky, vždy v inej knižnici. Táto dlhoročná tradícia je spojená s oslavami Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorým je 2. apríl - deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Mestská knižnica v Piešťanoch bola spolu so Slovenskou sekciou IBBY a Bibianou hlavným organizátorom tohto podujatia v rokoch 1993 a 2001. Pre svojich čitateľov a priaznivcov pripravila nezabudnuteľné dni plné stretnutí s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti. Podujatia sa konali v celom okrese Piešťany, v materských, základných a stredných školách, v ZUŠ, v Centre voľného času i v detských liečebných zariadeniach SLK Piešťany. Sprievodnými podujatiami tejto celoslovenskej akcie boli aj viaceré hodnotné výstavy kníh a knižných ilustrácií. Zlatým klincom Dní detskej knihy v roku 1993 bolo otvorenie herne pre handicapované deti v priestoroch knižnice. Dni detskej knihy 2001 boli zároveň príspevkom k oslavám 75. výročia založenia knižnice. Tento festival je miestom stretnutí všetkých, ktorí majú knihu radi, zasvätili jej svoj um a neraz i celoživotnú prácu. Knižnica sa stala nielen miestom prezentácie vydavateľskej produkcie, rôznych výstav, besied ale i miestom nadväzovania nových kontaktov, stretnutí autorov a vydavateľov s čitateľmi v takme každej materskej, základnej i strednej školy okresu Piešťany.

 

Newsletter
Detská knižnica