Keď čítanie je čtení

Naša činnosť / Festivaly / Keď čítanie je čtení

Medzinárodný projekt na podporu čítania, ktorý mestská knižnica realizuje od roku 2008 v spolupráci s Českým centrom v Bratislave, Českou centrálou cestovného ruchu - CzechTourism Slovensko a ďalšími partnermi. Jeho cieľom je priblížiť slovenským deťom i dospelým rozličné žánre českej kultúry, a to prostredníctvom stretnutí so súčasnými autormi - literátmi a ilustrátormi, ale aj divadelných predstavení na motívy literárnych predlôh, výtvarných dielní so známymi ilustrátormi či zaujímavých výstav. Touto cestou chceme zároveň prispieť k opätovnému zbližovaniu oboch národov, oživeniu vzájomných vzťahov a vzbudeniu záujmu najmladšej generácie o kultúru národa, s ktorým nás spája spoločná história.

2008

Prvý ročník projektu Keď čítanie je čtení odštartovalo česko-slovenské bábkové predstavenie Viery Kučerovej a Martina Matejku Cesta z rozprávky do pohádky. Herečka Viera Kučerová so svojim slovenským kolegom Romanom Pomajbom priblížili mladým čitateľom dvojjazyčnú knihu uspávaniek Zatvor oči / Zavři oči a jej autorku Lenku Procházkovú. Prostredníctvom divadelných predstavení sa deti stretli s hrdinkou známej Čapkovej knižky Dášenka alebo život šteniatka i s tvorbou českej spisovateľky Ivy Procházkovej. Do Piešťan zavítali aj hostia z Knihovny Jiřího Mahena v Brne, ktorí pripravili v rámci svojho prezentačného dňa niekoľko zaujímavých podujatí - ukážku hodiny muzikoterapie pre deti, informačné pásmo o autorovi obľúbených rozprávkových postavičiek Václavovi Čtvrtkovi a prezentáciu svojho dlhoročného projektu na podporu čítania Poprvé do školy – poprvé do knihovny. V podobe výstav mohli naši návštevníci spoznať tvorbu českých autorov, ilustrátorov a tvorcov kníh pre deti, cesty bratov Čapkovcov po Slovensku, ako aj históriu, súčasnosť a aktivity Knihovny Jiřího Mahena.

2009

Druhým ročníkom česko-slovenského projektu sme nadviazali na tradíciu stretnutí s českou literárnou tvorbou pre deti i dospelých. Pre deti sme pripravili stretnutie s hrdinami kníh Václava Čtvrtka Vílou Amálkou a lúpežníkom Rumcajsom prostredníctvom zábavnej informačnej hodiny Evy Žaludovej z Knihovny Jiřího Mahena v Brne. Na workshope s výtvarníkom Gabrielom Wagnerom vyrábali deti mravenisko Ferda Mravca, hrdinu rozprávok slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Ondřeja Sekoru a pripomenuli si tak 110. výročie jeho narodenia. V rámci cyklu Pod krídlami Albatrosu mohli deti vidieť niekoľko rozprávkových príbehov na motívy kníh z vydavateľstva Albatros v podaní divadelných umelcov z Českej republiky. Nechýbali ani herci z brnenského projektu Listování s originálnym javiskovým prevedením knižky Patrika Ouředníka O princovi Čekankovi a poviedok spisovateľa Miloša Urbana s názvom Mrtvý holky. Pre dospelých divákov sme pripravili prezentáciu knižnej publikácie Praha, město věží za účasti jej autora a režiséra rovnomenného televízneho cyklu Bedřicha Ludvíka. Zlatým klincom tohto ročníka bola beseda s najúspešnejším súčasným českým autorom Michalom Vieweghom, ktorý do Piešťan prišiel predstaviť svoju aktuálnu knižnú novinku.

2011

Tretí ročník projektu priniesol bohatý program, ktorého hlavnou časťou boli stretnutia s českými autormi a ich tvorbou. Česko-slovenskú spoluprácu v oblasti knižnej tvorby prezentovali viaceré autorské dvojice. Ladislav Karpianus spolu s ilustrátorom Petrom Uchnárom predstavili svoju knihu Kryštofův vzdušní zámek, Daniel Rušar s Matúšom Maťátkom román Jaro kriplů, Martin Vopěnka napínavú knihu pre mládež s ilustráciami Daniely Olejníkovej Spiace mesto. Nové české a slovenské vydanie obľúbenej knižky Kristy Bendovej Opice z našej police z produkcie vydavateľstva Buvik prišla do piešťanskej knižnice exkluzívne pokrstiť česká herečka Ivana Chýlková. Prostredníctvom niekoľkých podujatí sme si pripomenuli autora obľúbenej postavičky Krtka Zdeňka Milera. Súčasťou 3. ročníka projektu bolo aj niekoľko zaujímavých výstav – prierez životom a tvorbou českého básnika Karla Hynka Máchu, výstava koláží Európske pexeso, práce českých ilustrátorov ocenených na BIB a výstava slovenských ilustrátorov z českých kníh. V rámci 3. ročníka projektu sme pripravili aj niekoľko podujatí pre dospelých - prednášku o tvorbe svetoznámeho architekta Jana Kaplického, prezentáciu Martina Vopěnku z pobytu v Antarktíde, výstavu fotografií novinára a cestovateľa Tomáša Hájka Barvy Mexika a stretnutie so známym autorom, scenáristom a režisérom Bedřichom Ludvíkom.

2012

Aj štvrtom ročníku projektu sme predstavili našim detským čitateľom tvorbu českých autorov v knižnej, výtvarnej i divadelnej podobe. V rámci cyklu Knížky maľované sme prezentovali spoločné diela českých autorov a slovenských ilustrátorov – knihu Daniely Krolupperovej a Kataríny Ilkovičovej Já se nechtěl stěhovat, rozprávky Ester Starej s ilustráciami Martiny Matlovičovej A pak se to stalo!, druhú časť napínavej trilógie Martina Vopěnku a Daniely Olejníkovej Spící spravedlnost a dvojjazyčnú knihu Viery KučerovejPoďte s nami do rozprávky / Pojďte s námi do pohádky. Obľúbeným rozprávkovým hrdinom ako sú Ferdo Mravec, Maxipes Fík či Bob a Bobek bol venovaný cyklus tvorivého čítania a výtvarných dielní Pohádky i rozprávky. Pri príležitosti 100. výročia narodenia legendárneho českého ilustrátora, grafika, autora kreslených bábkových filmov a režiséra Jiřího Trnku sme pripravili dve výstavy a dramatizované čítanie z jeho diela Zahrada v podaní protagonistov projektu Listování. Brnenské divadelné zoskupenie predstavilo aj české vydanie knihy Jána Uličianskeho Malá princezná, ktorú prišiel odprezentovať jej autor aj osobne. V divadelnej podobe mohli deti vidieť aj známu českú operu Rusalka. Okrem toho sme v našich priestoroch prezentovali výstavu knižných ilustrácií legendárnej detskej postavičky Krtka a originálne dielo ilustrátorky Márie Nerádovej Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti.

2013

V rámci V. ročníka projektu sme v knižnici opäť privítali viacerých významných českých autorov. Prostredníctvom besied sme deťom predstavili niekoľko kníh, ktoré vznikli na základe spolupráce českých autorov so slovenskými ilustrátormi. Ester Stará s Martinou Matlovičovou prezentovali knihu Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem, ktorá bola v Čechách ocenená Zlatou stuhou 2013 za text i ilustrácie. Petr Maděra s Milošom Koptákom predstavili originálny atlas húb pre najmenších hubárov Houbeles pictus, Marka Míková so Sašou Švolíkovou knihu moderných rozprávok s názvom Mrakodrapy. Česko-slovenské dvojice doplnila aj dvojica manželská a zároveň autorská – Ester a Milan Starí. Všetky besedy boli sprevádzané workshopmi s ilustrátormi kníh. V rámci cyklu dramatizovaného čítania Listování medzi deti zavítal populárny psí detektív Komisař Vrťapka i hrdinovia „detskej knihy desaťročia“ podľa českej ankety Magnesia Litera - Lichožrouti. Svoje ilustrácie z českých kníh v našich priestoroch vystavili Martina Matlovičová, Miloš Kopták, Saša Švolíková a Galina Miklínová.

2014

V rámci VI. ročníka projektu sme zrealizovali viacero podujatí – besedy s autormi a ilustrátormi, prezentácie kníh, výstavy ilustrácií, scénické čítania, divadelné predstavenia a výtvarné workshopy. Našim detským čitateľom sme predstavili knihy súčasných českých autorov, ktoré ilustrovali slovenskí výtvarníci. V knižnici sme privítali tri takéto autorské dvojice - Jiřího Holuba a Juraja Martišku, Petra Šrámeka s Milošom Koptákom a Ivu Procházkovú s Katarínou Ilkovičovou. Medzi deti ďalej zavítali autorka Ivona Březinová, ilustrátorka Mária Nerádová spisovateľka a herečka Viera Kučerová, ilustrátorka Saša Švolíková, herečka Zuzana Kronerová a zástupkyňa Českého centra Bratislava Jana Polívková. S dielami českých autorov si deti zoznámili aj v divadelnom prevedení – v podaní Dřeveného divadla Jána Hrubce, Teatra Pimprlo, študentov Ateliéru muzikálového herectva Divadelnej fakulty JAMU v Brne a prostredníctvom cyklu scénických čítaní Listování. Ako sprievodné podujatia projektu sa uskutočnili aj výstavy ilustračnej tvorby Juraja Martišku, Miloša Koptáka a Kataríny Ilkovičovej.

2015

VII. ročník česko-slovenského projektu opäť priniesol množstvo zaujímavých stretnutí s českou kultúrou. V cykle Pohádky i rozprávky sme predstavili rozprávkové knihy, ktoré vyšli súbežne oboch jazykoch - Kláru a mátohy od Petry Nagyovej Džerengovej,  Malú princezná od Jána Uličianskeho, Rozprávky pre neposlušné deti (a ich starostlivých rodičov) od Dušana Taragela, Pohádky o kohoutkovi a slepičce českého autora Michala Černíka a knihu Modrý Poťouch od Miloša Kratochvíla. Svoje knižky pre deti prišli osobne predstaviť obľúbení českí autori Petra Dvořáková, Petra Soukupová,  David Laňka, Petr Morkes, Ester a Milan Starí, ale aj slovenskí autori Ján Uličiansky a Petra Nagyová Džerengová.  Z českých ilustrátorov sme v knižnici privítali Renátu Fučíkovú, Markétu Vydrovú, Michala Menšíka alias Nikkarina, zo slovenských ilustrátora Miloša Koptáka. Deti potešili aj predstavenia inšpirované klasickými i modernými českými rozprávkami v podaní českého Divadla Tramtarie, slovenského divadla PIKI a protagonistov projektu scénických čítaní Listování. V rámci projektu sme zrealizovali aj niekoľko výstav. Návštevníci knižnice mohli obdivovať jedinečné trojrozmerné objekty legendárneho českého výtvarníka Vojtěcha Kubaštu, výstavu komiksov ilustrátorky Renáty Fučíkovej z knihy Antonínovi Dvořákovi, výberovú výstavu z tvorby výtvarníka Stanislava Holého, výstavu komiksov Petra Morkesa zo série Komisař Vrťapka i ilustrácie mladého českého výtvarníka Nikkarina.

2016

V ôsmom ročníku projektu sme detským čitateľom prezentovali českú i slovenskú literatúru prostredníctvom pútavých podujatí – besedy s autormi, scénické čítania, tvorivé workshopy, divadelné predstavenia a v neposlednom rade i výstavy ilustrácií významných výtvarníkov. Svoje knižky predstavili v našej knižnici známi českí i slovenskí spisovatelia a ilustrátori: Ivana Peroutková, Ester Stará, Zuzana Pomykalová, Martina Matlovičová, Karolina Medková, Olga Černá, Mária Nerádová, Eva Mastníková, Sylva Francová, Renáta Fučíková, Andrea Tachezy, Lucia Dvořáková, Michal Menšík alias Nikkarin. Do projektu sme zaradili podujatia pri príležitosti 50. výročia začiatku vysielania televíznych večerníčkov - pripomenuli sme si najobľúbenejšie české i slovenské večerníčky, ktoré majú aj knižnú podobu (O krtkovi, Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxipes Fík, Kremienok a Chocholúšik, Macko Uško, O lúpežníkovi Rumcajsovi, Mach a Šebestová a iné). S veľkým záujmom u verejnosti sa stretli divadelné predstavenia, ktoré vznikli podľa klasických i moderných českých rozprávok a predviedli ich profesionálne české a slovenské divadelné súbory či jednotlivci (napr. Divadlo Tramtarie - Olomouc, Divadlo Radost – Brno, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Jaja). Neodmysliteľnou súčasťou projektu boli výstavy tvorby českých a slovenských výtvarníkov a ich sprievodné podujatia: Slovensko bratří Čapků, Zlatá stuha 2016, Poznávame hlavné mestá Slovenska a Čiech, Slovenská ilustrácia v česko-slovenskej literatúre pre deti (Mária Nerádová), Výstava tvorby členov Klubu ilustrátorů dětské knihy.

2017

Ani v deviatom ročníku projektu Keď čítanie je čtení sme nezaháľali. Prostredníctvom stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi, cez literárne dramatizácie, tvorivé dielne na motívy českých kníh či výstavy ilustrácií a veľkoplošných objektov na motívy literárnych predlôh sme predstavili rôzne formy spracovania zaujímavých knižných príbehov a ukázali aj slovenským deťom, že čítanie v českom jazyku je rovnako informačne hodnotné, zábavné aj poučné ako v slovenčine. Navštívili nás významní českí i slovenskí tvorcovia detských kníh: Petra Nagyová Ďžerengová, Ester Stará, Milan Starý, Petra Braunová, Michal Menšík alias Nikkarin, Lenka Juráčková, Aneta Holasová, Ilona Fišerová, Ján Uličiansky, Lenka Rožnovská, Daniel Rušar, Ľubo Paľo, Petr Morkes, Petr Šrámek, Tomáš Klepoch, Sylva Francová, Ivana Auxtová, Matúš Maťátko, Juraj Martiška, Roman Brat a ďalší. Divadelné predstavenia inšpirované klasickými i modernými rozprávkami deťom odohrali profesionálne české a slovenské divadelné súbory: Dřevěné divadlo Jana Hrubce, Divadlo Špílberg, Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka, Divadlo KBT. Formou výstavy sme odprezentovali Najkrajšie knihy Slovenska 2016 či víťazné ilustrácie z prestížnej súťaže Zlatá stuha 2017. Prostredníctvom výstavy s názvom Krajina komiksu/Plavčík a Vratko – veselý horor pre deti sme deťom i dospelým návštevníkom priblížili komiks ako druh grafického prejavu na podklade všeobecne známej slovenskej ľudovej rozprávky.

2018

V jubilejnom desiatom ročníku sme sme poukázali na pozitívne momenty a okamihy posledných 100 rokov spoločnej českej a slovenskej histórie. Realizovaním pútavých podujatí sme povzbudili záujem detí českej národnostnej menšiny o českú kultúru a tiež oživili záujem slovenských detí o českú kultúru všeobecne. Prostredníctvom stretnutí so spisovateľmi, ilustrátormi, cez divadelné dramatizácie, tvorivé dielne či výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh sme predstavili rôzne formy spracovania zaujímavých českých a slovenských knižných príbehov. Do Piešťan zavítali slovenskí i českí spisovatelia, ilustrátori a výtvarníci: Lenka Rožnovská, Ester Stará, Daniela Olejníková, Oľga Belešová, Milica Matejková, Zuzana Pospíšilová, Daniel Hevier, Pavel Šrut, Markéta Pilátová, Ján Uličiansky, Zuzana Csontosová, Michaela Fišarová, Ilona Fišerová, Igor Válek, Sylva Francová, Alica Pokorná, Milan Starý, Michal Sušina, Vladimír Král, Bystrík Vančo, Petr Morkes a Galina Miklínová. V divadelnej podobe mohli deti obdivovať klasické i moderné rozprávky, ktoré si pre nich pripravili profesionálne divadelné zoskupenia z Čiech i Slovenska: Divadlo Radost, Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka, Listováni.cz, Divadlo Portál, Divadlo KBT, Divadlo PIKI, Divadlo SpozaVoza, Divadlo TUŠ. Návštevníkov sme previedli výstavami českých výtvarníkov a ilustrátorov Milana Starého a Sylvy Francovej, ale i slovenských tvorcov Daniely Olejníkovej, Kataríny Ilkovičovej, Dávida Ursinyho. Prostredníctvom výstavy sme prezentovali Nejlepší knihy dětem 2017/2018.

2019

Jedenástym ročníkom medzinárodného projektu Keď čítanie je čtení sme nadviazali na tradície, kultúrne a vzdelanostné potreby českej národnostnej menšiny, pomohli rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry a priblížiť ich českej komunite žijúcej v našom regióne. Realizovanými aktivitami sme podporili národnú identitu a rozvoj materinského jazyka detí i dospelých patriacich k českej menšine a ponúkli sme im príležitosť nadviazať intenzívnejší kontakt s kultúrou národa ich predkov. Na rozmanitých a pútavých podujatiach účinkovali slovenskí a českí spisovatelia, ilustrátori a výtvarníci: Galina Miklínová, Eva Papoušková, Daniela Krolupperová, Lucie Dvořáková, Zuzana Pospíšilová, Sylva Francová, Alice Pokorná, Michaela Fišarová, Mária Nerádová, Ján Uličiansky, Eva Papoušková, Daniel Rušar, Jiří Teper, Július Belan, Vladimír Král, Marka Míková, Igor Válek a ďalší. Divadelné predstavenia na motívy slovenských a českých klasických i autorských rozprávok mohli malí diváci vidieť v podaní týchto divadelných súborov: Divadlo DAMM, Divadlo Portál, Dřevěné divadlo Jana Hrubce, študenti Divadelnej fakulty VŠMU. Na výstavách mohli návštevníci vidieť tvorbu Galiny Miklínovej, Renáty Fučíkovej, Václava Šlajcha, Márie Nerádovej a študentov Ateliéru mediálnej a didaktickej ilustrácie Západočeskej univerzity v Plzni.

2020

Realizácia dvanásteho ročníka bola ovplyvnená pandémiou koronavírusu. Realizáciou pútavých podujatí naživo i v online priestore sme pokračovali v dlhoročných aktivitách zameraných na prezentáciu českej literatúry a kultúry v spojitosti s tou slovenskou. Na podujatiach sme prezentovali najmä knihy českých autorov, ktoré ilustrovali českí a slovenskí ilustrátori, slovenské knihy preložené do češtiny a české do slovenčiny. Pozornosť účastníkov a divákov sme zamerali najmä na tvorbu týchto autorov: Ivony Březinovej, Zuzany Pospíšilovej, Boženy Němcovej, Ilony Fišerovej, Karoliny Medkovej, Aleny Ježkovej, Kláry Smolíkovej, Tomáša Končinského, Adriana Macha, Mareka Vadasa, Ivy Procházkovej, Daniela Heviera, Tone Revajovej, Kataríny Kerekesovej, Jiřího Dvořáka, Galiny Miklínovej, Andrey Gregušovej. Prostredníctvom divadelných predstavení sme upozornili na knihu ako na neoddeliteľnú časť života a podporili rozvoj čítania. Touto formou sme odprezentovali tvorbu Boženy Němcovej, Karla Jaromíra Erbena, Pavla Dobšinského, Jána Uličianskeho a Simony Čechovej. Realizáciou výstav sme odprezentovali tvorbu českých i slovenských ilustrátorov: Milana Starého, Anety Františky Holasovej, Simony Čechovej, Bystríka Vanča a Renáty Fučíkovej. Pri príležitosti Roka slovenského divadla sme zrealizovali výstavu významného scénografa a režiséra Miroslava Dušu. Na Knihotoulkach účinkovali osobnosti z oblasti kultúry a umenia - Zuzana Kronerová, Daniel Rušar, Bystrík Vančo, Branislav Jobus, Katarína Aulitisová a ďalší, ktorí odprezentovali svoju tvorbu, svoje vzťahy a skúsenosti s českou i slovenskou kultúrou, literatúrou a jej osobnosťami. 

Newsletter
Detská knižnica